Vanliga frågor

HUR ANSÖKER MAN OM EN BOSTAD?

Vasos kontor hjälper till med ansökan. Du kan även fylla i och skicka in ansökan på vår webbplats: www.vaso.fi/hakeminen

HUR FÅR JAG INFORMATION OM LEDIGA BOSTÄDER?

Du hittar lediga bostäder på vår webbplats www.vaso.fi. Det lönar sig dock att lämna in en bostadsansökan på vårt kontor om du söker bostad. Ansökan sparas i vårt system och när en bostad som motsvarar ansökan lediggörs skickar vi dig automatiskt ett köpeanbud. Köpeanbudet skickas antingen per e-post eller per brev enligt den sökandes val. Du kan fylla i bostadsansökan på vår webbplats www.vaso.fi. Vi berättar även gärna på kontoret om våra lediga bostäder.

ÄR DET MÖJLIGT ATT LÖSA IN BOSTADEN?

Nej. Bostadsrättsavtalet ger invånaren förvaltningsrätt som ärvs eller kan överföras till en familjemedlem.

ÄR ALLA BOSTADSRÄTTSBOSTÄDER FAMILJEBOSTÄDER?

Det finns bostäder från enrummare till lägenheter med sex rum.

FINNS DET NÅGRA BEGRÄNSNINGAR FÖR VEM SOM KAN BLI BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE?

Det finns inga inkomstgränser för bostadsrättsboende. För sökande under 55 år finns förmögenhetsgränser. Den sökandes förmögenhet får inte vara större än hälften av marknadspriset för en motsvarande ägarbostad. Den sökande får inte heller äga en bostad på samma område som skulle uppfylla boendebehovet. Information om de exakta gränserna i euro får du alltid på vårt kontor.

VAD ÄR ETT ORDNINGSNUMMER TILL BOSTADSRÄTT OCH VARFÖR BEHÖVER JAG DET?

Invånaren till en bostad avgörs enligt ordningsnumret till bostadsrätt. Om det finns flera sökande som ansöker om samma bostad erbjuds bostaden först till personen med det minsta numret. Ordningsnumret beviljas av den kommun/stad där bostaden finns. Du hittar ansökningsblanketten på vår webbplats www.vaso.fi. Om du vill kontrollera om du redan har ett ordningsnummer hittar du kontaktuppgifterna till kommunernas bostadsbyråer på vår webbplats. Ordningsnumret blir ogiltigt när den bostadssökande har mottagit en bostad och tecknat ett bostadsrättsavtal med numret.

HUR LÅNG TID TAR DET ATT FÅ EN BOSTAD?

Det är omöjligt att ange en exakt kötid. Kötiden beror bl.a. på ditt ordningsnummer samt en hurudan bostad du ansöker om och var. I många fall kan vi erbjuda en bostad som motsvarar den sökandes behov mycket snabbt men till vissa objekt är kötiderna längre. Utbudet av lediga bostäder varierar nästan dag för dag.

ÄR BOSTADSRÄTTSBOENDE DYRARE ÄN ATT BO I EN HYRES- ELLER ÄGARBOSTAD?

Vid jämförelse av boendekostnader är det viktigt att räkna med alla kvalitetsfaktorer gällande bostaden, t.ex. utrustningsnivån, bostadens geografiska läge och risker som har med bostadens förvaltningsform att göra.

ÄR HUSDJUR VÄLKOMNA?

Alla slags ╥normala husdjur╙ som inte stör grannarna eller orsakar skada på fastigheten är tillåtna.

HUR STOR ÄR BOSTADSRÄTTSAVGIFTEN?

Bostadsrättsavgifterna varierar mellan femtusen och fyrtiosjutusen. Avgiften beror bl.a. på bostadens storlek, läge och fastighetens ålder.

VILKA ANDRA AVGIFTER MÅSTE JAG BETALA?

Innan du flyttar in måste du betala en garantiavgift som motsvarar två månaders bruksvederlag. Avgiften återbetalas när du flyttar ut. Medan du bor i bostaden betalar du ett månatligt bruksvederlag. I Vasobostäder omfattar vederlaget alltid även vattenavgift eller förskottsavgift för vatten samt bredband.  På flera objekt ingår även bilplats i vederlaget.

INGÅR VATTEN OCH EL I BRUKSVEDERLAGET?

Invånaren betalar själv för el. Vaso erbjuder en konkurrensutsatt köpoption till sina invånare. Vattenavgift/förskottsavgift för vatten ingår alltid i bruksvederlaget. Nästan alla bostäder är försedda med egna vattenmätare.

UTFÖR VASO RENOVERINGAR I SINA BOSTÄDER?

Vasa svarar för fastigheternas underhåll. Bostäderna erbjuds alltid i bra skick, därför kan en ytrenovering göras i samband med att bostaden byter invånare.

KAN MAN UTFÖRA EGNA RENOVERINGAR EFTER EGET TYCKE I EN VASOBOSTAD?

Ja, det rekommenderas att varje invånare gör sitt hem trivsamt för sig själv. Före renoveringar är det dock bra att komma överens om åtgärderna med Vasodisponenten.

VEM SKÖTER UNDERHÅLLS- OCH UTEARBETENA I FASTIGHETEN?

Underhållsarbeten sköts huvudsakligen av ett fastighetsserviceföretag, men invånarna kan även komma överens om serviceturer sinsemellan.

BOENDEDEMOKRATI, FINNS DEN?

Vasoinvånare har goda möjligheter att delta i objektens ärenden. Det sitter alltid två boenderepresentanter i Vasos styrelse. Fastigheterna har boendekommittéer och boendestämman samlas minst två gånger om året.

VEM ÄGER VASO?

Åbo stad äger 56,7 procent av bolaget. Resten av aktierna ägs av grannkommunerna och byggherrebolag.

KAN JAG BYTA VASOBOSTAD VID BEHOV?

Vi har velat göra bostadsbyten så enkla som möjligt. Först ska du ansöka om ett nytt ordningsnummer till bostadsrätt. Det lönar sig att ansöka om ett nytt nummer i god tid även om du inte har några aktuella flyttplaner. När vi hittar dig en passande bostad kan bostadsrättsavgiften från den nuvarande bostaden överföras till den nya bostaden. Om bostadsrättsavtalet är pantsatt ska bytet avtalas med pantinnehavaren. Förutsättningen för bostadsbytet är att invånaren har fullgjort sina skyldigheter kring den nuvarande bostaden samt att invånaren inte fått några ordningsstörningsanmärkningar.

HUR GÅR DET TILL NÄR JAG FLYTTAR UT OCH NÄR FÅR JAG TILLBAKA BOSTADSRÄTTSAVGIFTEN?

Bostadsrättens överlåtelsetid (=uppsägningstid) är tre månader räknat från den dag då Vaso mottar överlåtelseanmälan. Överlåtelseanmälan bör göras skriftligt. Bostadsrättsavgift och garantiavgift återbetalas efter att överlåtelsetiden har löpt ut. Det belopp av bostadsrättsavgiften som återbetalas är alltid minst lika stort som den summa invånaren betalat när han eller hon flyttade in. Förutsättningen för att beloppet ska återbetalas är att bostadsinspektionen är gjord och nycklarna har lämnats in hos disponenten. Bostadsrättsavtalet i original ska återlämnas hos Vaso. Bostadsrättsavgiften finns på kundens konto, eller i pantsituationer, på bankens redovisningskonto inom några dagar från den dag då besittningstiden har upphört.