Ordningsnummer till bostadsrätt

Val av boende till en bostadsrättsbostad avgörs enligt ordningsnummer till bostadsrätt. Om det finns flera sökande intresserade av bostaden erbjuds bostaden till den med det minsta ordningsnumret. Ordningsnumret beviljas alltid av den kommun där bostaden i fråga finns.

Du kan ansöka om ordningsnummer här.

Ansökningsblanketten riktas automatiskt till de önskade kommunerna. Om du skriver ut och undertecknar blanketten istället för att skicka den elektroniskt måste du lämna in blanketten direkt på den valda kommunens bostadsbyrå eller hos Vaso på adressen Fredsgatan 4, 20100 Åbo.

Ordningsnummer till bostadsrätt är avtalsspecifikt. Med samma nummer kan du anmäla dig som sökande till flera Vasobostäder. Numret blir ogiltigt först efter att man tecknat ett bostadsrättsavtal med det aktuella numret.

Obs! Kommunsammanslagningen av S:t Karins och Pikis har påverkat ordningsnumren. Med nummer som ansökts före 2009 kan man endast ansöka om bostäder som ligger i ”den gamla kommunen”. Med nummer som ansökts i före detta S:t Karins kan man med andra ord endast ansöka om bostäder som ligger i S:t Karins och med nummer som ansökts i före detta Pikis kan man endast ansöka om bostäder på Pikis områden. Med nummer som beviljats fr.o.m. 1.1.2009 kan du ansöka om bostadsrättsbostäder på samtliga områden som tillhör nya S:t Karins, inklusive Pikis.

BOSTADSBYRÅERNAS KONTAKTUPPGIFTER:

BOSTADSBYRÅ I S:T KARINS
Samservicepunkt, S:t Karins
Lautakunnankatu 4
20780 S:t Karins
Tel. (02) 5884 010

yhteispalvelupiste@kaarina.fi

Samservicepunkt, Pikis (bibliotek)
Hadvalavägen 9
21500 Pikis
Tel. (02) 5884 020 

BOSTADSBYRÅ I LUNDO  

Kirkkotie 13
21420 Lundo
Tel. (02) 4873 300 

marja.pausio@lieto.fi

BOSTADSBYRÅ I NÅDENDAL 

Käsityöläiskatu 2
21100 Nådendal
Tel. (02) 4345 207 

henriikka.koskelainen@naantali.fi 

BOSTADSBYRÅ I RESO 

Tel. (02) 4343 111 (växel)
raision.kaupunki@raisio.fi 

BOSTADSBYRÅ I ÅBO 

Fastighetsaffärsverket
Trädgårdsgatan 1
20100 Åbo
Tel. (02) 2624 176

sirpa.kontturi@turku.fi