Köpeanbud på bostadsrättsbostad

När du har anmält dig som bostadssökande hos Vaso skickar vi dig automatiskt köpeanbud på bostäder du ansökt om. På anbudet anges bostadens ansökningsperiod under vilken du ska anmäla dig hos Vaso om du är intresserad av bostaden. Denna anmälan kan skickas in per e-post, per telefon, skriftligt eller via dessa sidor genom att använda godkännandeblanketten för köpeanbud.

Om du är intresserad av en viss ledig Vasobostad men inte har fått något köpeanbud på den kan du begära ett anbud här. Köpeanbud från Vaso binder dig inte på något sätt. Du behöver inte begära ett köpeanbud separat om du redan anmält dig som bostadssökande hos Vaso och bostaden i fråga motsvarar dina angivna kriterier.