Förmögenhetsgräns

Alla har rätt till boende

Bostadsrättsbostad hos Vaso kan beviljas till en person som inte har en ägarbostad i Åboregionen som skulle uppfylla bostadsbehovet eller tillräcklig förmögenhet för att kunna anskaffa en. Bostadens storlek är inte begränsad och den sökande kan direkt ansöka om en bostad som motsvarar t.ex. en blivande familjs behov. Den som ansöker om en bostad måste vara myndig.

Förmögenhetsgränsen definieras bostadsspecifikt och avgörs med hänsyn till bostadens bostadsrättsavgift och geografiska läge. Sökande med överskriden förmögenhetsgräns kan väljas till bostadsrättsinnehavare om det inte finns andra sökande intresserade av bostaden. Det finns ingen förmögenhetsgräns för personer som fyllt 55 år.