Byta bostad

Om du vill flytta från en Vasobostadsrättsbostad till en annan måste du anmäla dig som bostadssökande hos Vaso med ansökningsblanketten. Det finns ingen separat kö för dem som vill byta bostad utan alla bostadsrätter beviljas enligt ordningsnummer. Ett ordningsnummer som en gång beviljats en bostad kan inte användas på nytt. Den som vill byta bostad måste ansöka om ett nytt nummer.

Förutsättningen för bostadsbyte är att vederlagen på den nuvarande bostaden har betalats enligt avtal. Invånaren ska inte heller ha några ordningsstörningsanmärkningar.