Bostadsrättsavtal

Bostadsrättsavtal

Bostadsrättsinnehavaren och husets ägare tecknar ett skriftligt avtal där bostaden, bostadsrättsavgiften, bruksvederlaget och övriga villkor bestäms. Bostadsrättsavtalets innehåll baseras på lagen om bostadsrättsbostäder. 

Bostadsrättsavtalet undertecknas efter att den sökande har lämnat in förmögenhetsredovisningen hos Vaso och kommunen har bekräftat den sökande som bostadsrättsinnehavaren enligt ordningsnumret. Bostadsrättsavtalet tecknas på Vasos kontor. Den sökande skall före tecknandet meddela om bostadsrättsavtalet ska användas som säkerhet för lån.

I samband med tecknandet erhåller den sökande gireringsblanketter av Vaso för betalning av bostadsrätts- och garantiavgifterna. Betalningarnas förfallodag är två veckor före den avtalade flyttdagen. I samband med tecknandet av avtalet tecknas även eventuell förbindelse om överlåtelse till banken. 

Bostadsrättsavtalet ska förvaras omsorgsfullt. Avtalet återlämnas till Vaso när invånaren överlåter bostadsrätten.