Vason strategia

Vason strategia 2015–2020

Vaso Oy:n strategia vuosille 2015-2020 on päivitetty niin, että se vastaa muuttuneisiin olosuhteisiin. Pohjana on laajempi vuoden 2011 strategiaprosessi.

Vaso omistaa, ylläpitää ja tuottaa laadukkaita asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.

Vason arvot

Vaso perustaa toimintansa seuraaville arvoille: 

  • Palvelualttius 
  • Asukasläheisyys 
  • Laadukkuus
  • Kilpailukykyisyys 

Arvot ovat vision ohella voimakas tulevaisuuteen kantava elementti.

Vason perustehtävä ja toiminta-ajatus (Missio)

Vaso omistaa, ylläpitää ja tuottaa laadukkaita asumisoikeuskoteja kaikkiin elämäntilanteisiin.

Yritys toimii yleishyödyllisenä yhtiönä kustannustehokkaasti ja jakamatta vastikkeetonta etua osakkailleen. Vaso ei tavoittele liiketaloudellista voittoa.

Vason tahtotila (Visio)

Vaso merkitsee asumisen turvallisuutta ja herättää luottamuksen tunnetta.

Vason asiakasrehellisyys luo asiakastyytyväisyyteen voimaa.

Vaso tunnetaan luovuudestaan, laadustaan ja vastuullisuudestaan.

Vaso tarjoaa vaihtuviin elämäntilanteisiin viisaan asumisratkaisun.

Vaso on vahva brändi.