Asumisoikeussopimus

Asumisoikeussopimus

Asumisoikeusasunnon haltija ja talon omistaja tekevät kirjallisen asumisoikeussopimuksen, jossa määritellään asunto, asumisoikeusmaksun suuruus, käyttövastike ja muut ehdot. Asumisoikeussopimuksen sisältö perustuu asumisoikeuslakiin.


Asumisoikeussopimus allekirjoitetaan sen jälkeen, kun hakija on toimittanut Vasolle varallisuusselvitykset ja kunta on vahvistanut hakijan asumisoikeuden haltijaksi järjestysnumeronsa perusteella. Asumisoikeussopimus allekirjoitetaan Vason toimistolla. Ennen sopimuksen allekirjoitusta hakijan tulee ilmoittaa, mikäli aikoo käyttää asumisoikeussopimusta lainan vakuutena.

Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä hakija saa Vasosta tilisiirrot asumisoikeus- ja vakuusmaksun maksamista varten. Eräpäivä maksuille on kaksi viikkoa ennen sovittua muuttopäivää. Sopimuksen allekirjoituksen yhteydessä allekirjoitetaan myös mahdollinen luovutussitoumus pankille.

Asumisoikeussopimus tulee säilyttää huolella. Sopimus palautetaan Vasoon, kun asumisoikeudesta ollaan luopumassa.