Kreulankartanossa perusparannus

Kreulankartanossa perusparannus

Vason vanhinta kiinteistöä Kreulankartanoa ryhdyttiin korjaamaan kesällä Turussa Halisissa Kuohukujalla. Se on Suomen ensimmäinen aso-talon perusparannus. Vuonna 1991 valmistuneen 20 asunnon rivitalokiinteistön ulkotilojen puurakenteet otettiin ensin työkohteeksi. Nyt työt etenevät asuntojen keittiöissä ja märkätiloissa. Talven jälkeen palataan vielä piha- ja asfalttitöihin.

Vanhimmat asumisoikeustalot Suomessa ja Turun seudulla ovat jo 20 vuotta vanhoja. Nekin kuluvat käytössä ja tekniset ratkaisut vaativat uudistuksia. Aktiivinen vuosikorjausten tekeminen ja hyvin hoidettu kiinteistöhuolto ei aina riitä, vaan laajempi perusparannuskin on tarpeen.

Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyi keväällä hankkeen korjaussuunnitelmat ja myönsi Vasolle korkotukilainan sen perusparannukseen. Hanke on lajissaan ensimmäinen Suomessa. ARA myönsi projektille myös suhdannepoliittisen käynnistysavustuksen, joka on 10 % noin 700.000 euron kokonaisbudjetista.

”On helpottavaa, että työt ovat käynnissä. Valmistelimme tätä yli kahden vuoden ajan. Se alkoi asukkaiden toiveiden selvittämisellä ja selvitystyöllä ARAn suuntaan, että onko aso-kiinteistöön yleensä mahdollista saada perusparannusrahoitusta vuokratalojen tapaan”, kertoo Vason kiinteistöpäällikkö Sirpa Laaksonen, jonka vetovastuulla hanke yhtiössä on.

Kiinteistöstä tehty kuntoarvio ja asukkaiden toiveet olivat toteutettavien toimenpiteiden suunnittelun lähtökohtina. Kreulankartanossa on pitkään asuneita ja myös alkuperäisiä asukkaita. Asumisoikeusjärjestelmään sitoutuneet asukkaat ovat olleet remontin suunnitteluvaiheessa aktiivisesti mukana. Lukuisia kokoontumisia ja mielipidekyselyjä on ollut matkan varrella.

”Asukkaiden kannalta tärkeintä on, että koti olisi terve ja energiatehokas. Muut prioriteetit vaihtelevat, kun talouksia on 20. Asukkailla on ollut mahdollisuus valita keittiön materiaaleja ja tilata urakoitsijalta lisätöitä. Suurehkon remontin jälkeen on tietenkin kiva, jos koti tuntuu modernisti ja edes hieman omannäköisesti uudistetulta”, toteaa Kreulankartanon asukastoimikunnan puheenjohtaja Susanna Airaksinen

Asukastoiveet remontin laajuudesta vaihtelivat. Asukkaat tietävät, että kustannukset tulevat heidän maksettavakseen, vaikkakin kevennettynä usealle vuodelle jaksotetun rahoituksen johdosta. Osa rahoituksesta saadaan Vason käytännön mukaisesti kiinteistöstä ennakkoon kerätystä korjausvarauksesta, joka vähän helpottaa käyttövastikkeen korotuspainetta.

Eniten asukastoiveita tuli keittiökorjauksiin. Korjaustoimia kuitenkin rajattiin välttämättömimpiin, jotta kustannusarvio saatiin pidettyä kurissa. Vason kustantaman osuuden lisäksi asukkaalla on mahdollisuus tilata urakoitsijalta lisätöitä. Viime keväänä pidetyn urakkakilpailun tuloksena toteuttajaksi valittiin Casaneera Oy.

”Remontit asunnoissa toteutetaan niin, että asukas voi asua samaan aikaan. Tehtävä ei ole helppo, vaikka samalla tavalla toteutetaan vanhempien kiinteistöjen isoja linjasaneerauksiakin. Urakoitsijan henkilökunta tekee parhaansa, että häiriö olisi mahdollisimman vähäistä. Siltä ei kuitenkaan voida välttyä. Asumiselle aiheutuvaa haittaa helpottaa, että koko ajan on käytössä yksi tyhjä asunto ainakin peseytymistä, ruoanlaittoa ja pyykkäämistä varten”, kertoo kiinteistöpäällikkö Sirpa Laaksonen perusparannuksen toteuttamisesta.